Form Denetimleri (Form Controls)


Form Denetimleri (Form Controls), VBA kodu kullanmadan üzerinde çeşitli seçimler yapma, dinamik grafik ya da tablo oluşturma gibi çeşitli durumlarda kullanabileceğimiz nesnelerdir. Örneğin Düğme (Button) yazdığımız bir makroyu çalıştırmak için sık kullanılan form denetimlerinden bir tanesidir.

Combo box (Açılan Kutu), List box (Liste Kutusu) gibi form kontrolleri üzerlerindeki listeden seçim yapmamizi sağlar. Ve seçili ogenin index değerini (listedeki sırası) bağlantı verilen hücrede gösterir. Option Button (Seçenek Düğmesi) ya da Check box (Onay Kutusu) ise üzerlerindeki ogeleri seçili hale getirmenize yardımcı olur. Seçili ogeyi index numarası ya da true/false değeri olarak bağlantı hücresinde gösterir. Spin Button (Değer Değiştirme Düğmesi) ve Scroll Bar (Kaydırma Çubuğu) ise kaydırma okları yardımıyla belirlediğimiz bağlantı hücresindeki değerin artmasını veya azalmasını sağlar. Button (Düğme) ise var olan ya da daha sonra yazacağınız bir makro kodunu kendisine atayarak çalıştırmamızı sağlar.

Active X denetimlerinden farkı form denetimleri kullanmak için makro bilgisine ihtiyaç yoktur. Active X denetimleri eklendiğinde VBA kod bolumu açılır, kontrolün çalışmasını tetikleyen bir olay (event) ve bu olay sonucunda gerçekleşmesini istediğiniz VBA kodunu yazmanız beklenir.

Form Denetimi Ekleme

Menü de Geliştirici Sekmesi/Developer Tab altında, Ekle/Insert komutuna tıklayalım ve acılan listede Form Denetimleri/Form Controls başlığı altından istediğimiz kontrolü ekleyebiliriz.

formdenetimleri

Menüde Geliştirici Sekmesi/Developer Tab görünmüyor ise tıklayınız.

Form Denetimleri

 1. Button/Düğme
 2. Combo box /Açılan Kutu
 3. Check box /Onay Kutusu
 4. Spin button/Değer Değiştirme Düğmesi
 5. List box /Liste Kutusu
 6. Option button/Seçenek Düğmesi
 7. Group Box
 8. Label/Etiket
 9. Scroll Bar/ Kaydırma Çubuğu

1.Button/Düğme

Button/Düğme üzerine atan makroyu çalıştırır. Başka bir fonksiyonu yoktur. Düğmeyi oluşturduktan sonra otomatik olarak Makro Ata (Assign Makro) penceresi açılır, hazır listeden atmak istediğiniz makroyu seçebileceğiniz gibi, Yeni (New) komutuna basarak makro kodunu o anda da yazabilirsiniz.

button2

1.adım: Menu, Gelistirici Sekmesine(Developer Tab) gelelim ve Form Denetimlerinden (Form Controls) bir adet Düğme (Button) ekleyelim

button4

2.adım: Üzerindeki text’i değiştirmek için üzerindeyken sağ tık, Edit Text komutuna tıklayalım.

button

Yeni text’i kendimiz düzenleyebileceğimiz gibi bir hücre içindeki metni de hücreyi referans vererek Button üzerinde gösterebiliriz.

button

3.adım: Makro atamak için üzerindeyken sağ tık, Makro Ata (Assign Makro) komutuna tıklayalım.

button3

Not: Düğme’yi ilk oluşturduğumuzda makro atama penceresi otomatik olarak açılacaktır. Sonradan makro atamak için 3.adımı izleyebilirsiniz.

2.Combo box /Açılan Kutu  

Combo box /Açılan Kutu açılır bir listeden istediğimiz elemanı seçmemize izin verir. Ve seçilen elemanın index numarasını (listedeki sırası) yine bizim belirlediğimiz bağlantı hücresinde gösterir.

dropdown

1.adım: Menu, Gelistirici Sekmesine (Developer Tab) gelelim ve Form Denetimlerinden (Form Controls) bir adet Açılan Kutu (Combo box) ekleyelim.

combobox

2.adım: Combo box /Açılan Kutu ekledikten sonra sağ tık, Denetim Biçimlendir (Format Control) komutuna tıklayalım.

combobox1

combobox2

Açılan pencerede Kontrol (Control tabı altında:

input range/girdi aralığı: Combo Box içerisindeki listeyi oluşturduğumuz hücre aralığı. Bu örnek için Q2:Q6 hücre aralığı.

cell link/hücre bağlantısı: Listeden seçilen elemanın indexinin görüntüleneceği hücre. N5

drop down lines/açılan satırlar: Combo box açıldığında ilk göstereceği satır sayısı

Combo Box ile ilgili gelişmiş örnek için tıklayınız.

3.Check box/Onay Kutusu

Verilen seçeneklerden bir ya da birden fazlasını kutucuğu işaretleyerek seçmenizi sağlar. Check box seçili iken bağlantı hücresi “TRUE” seçili değil iken ise “FALSE” değerini gösterir.

checkbox

1.adım: Menu, Gelistirici Sekmesine (Developer Tab) gelelim, ve Form Denetimlerinden (Form Controls) dort adet Check box/Onay Kutusu ekleyelim.

checkbox

checkbox2

2.adımÜzerindeki text’i değiştirmek için Check Box uzerindeyken sağ tık, Edit Text  komutuna tıklayalım.

checkbox3

3.adımBağlantı hücresi oluşturmak için Check Box uzerindeyken sağ tık, Format Control/Denetim Biçimlendir  komutuna tıklayalım.

Not: Her bir Check Box için ayrı bir bağlantı hücresi oluşturulur. Birbirleri ile bağlantılı değillerdir.

checkbox5
checkbox6

Check box’lar ile oluşturulmuş dinamik grafik örneği için tıklayınız.


4.Spin button/Değer Değiştirme Düğmesi

Spin button/Değer Değiştirme Düğmesi kaydırma oklari yukarı/aşağı ilerledikçe bağlantı hücresindeki değeri bizim belirlediğimiz değer aralıkları boyunca yine bizim belirlediğimiz artış değeriyle değiştirir.

spinbutton

1.adım: Menu, Gelistirici Sekmesine (Developer Tab) gelelim, ve Form Denetimlerinden (Form Controls) bir adet Spin button/Değer Değiştirme Düğmesi ekleyelim

spinbutton

2.adım: Spin Button ekledikten sonra sağ tık, Format Control/Denetim Biçimlendir komutuna tıklayalım.

spinbutton2

Current Value/Geçerli değer: Spin button üzerindeki o an görmek istediğimiz değerdir. En küçük değerden küçük ve en büyük değerden daha büyük olamaz.

Minimum Value/En düşük değer: Spin button en aşağıdayken bağlantı hücresinin alabileceği en küçük değer.

Maximum Value/En yüksek değer: Spin button en yukaridayken bağlantı hücresinin alabileceği en büyük değer.

Incremental Change/Artış değeri: Spin button’a her tıkladığımızda sayıların artış değeri.

Cell link/Hücre bağlantısı: Bağlantı hücresi.


5.List box /Liste Kutusu

List Box, Combo Box a benzer şekilde listeden istediğimiz elemanı seçmemize izin verir. Ve seçilen elemanın index numarasını (listedeki sırası) yine bizim belirlediğimiz bağlantı hücresinde gösterir.

listbox

Combo Box’tan farkı:

 • Acık liste halindedir.
 • Birden fazla eleman seçmenize izin verir.

1.adım: Menu, Gelistirici Sekmesine (Developer Tab) gelelim, ve Form Denetimlerinden (Form Controls) 1 adet List box /Liste Kutusu ekleyelim.

listbox

2.adımList box /Liste Kutusu ekledikten sonra sağ tık, Format Control/Denetim Biçimlendir  komutuna tıklayalım.

listbox2

listbox3

 • input range/girdi aralığı: List Box içerisindeki listeyi oluşturduğumuz hücre aralığı. Bu örnek için F2:F8 hücre aralığı.
 • cell link/hücre bağlantısı: Listeden seçilen elemanın indexinin görüntüleneceği hücre. D4
 • selection type/seçim türü:

Singe: Tek secim yapmamızı sağlar, seçilen ögenin index değerini bağlantı hücresinde gösterir.

Multi: Birden fazla secim yapmamızı sağlar.

Extend: Ctrl basili tutarak birden fazla secim yapmamızı sağlar.

Onemli! Multi veya Extend kutularını işaretlerseniz bağlantı hücresindeki değerin değişmediğini göreceksiniz yani listeden seçtiğininiz değerlere list box dışında ulaşmak mümkün olmaz.

6.Option Button/Seçenek Düğmesi

optionbutton

Görünüm ve kullanım olarak Check Box la benzerlik gösterir. Verilen seçenekler arasından secim yapmamızı sağlar. Ancak Check Box ile karşılaştırıldığında birkaç önemli yapısal farka sahiptir. Option Button/Seçenek Düğmesi ile:

 1. Yalnızca bir secim yapabilirsiniz, birden fazla secime izin vermez.
 2. Bağlantı hücresini tek bir tüm option buton için oluşturmanız yeterlidir, diğer option butonlar otomatik olarak ayni hücreye bağlanırlar.
 3. Bağlantı hücresinde seçili olan option buton’un index değerini görürsünüz. Birbirlerine bağlı çalışırlar.

1.adım: Menu, Gelistirici Sekmesine (Developer Tab) gelelim, ve Form denetimlerinden (Form Controls) üç adet Option button/Seçenek Düğmesi ekleyelim.

optionbutton

optionbutton3

2.adım: Üzerindeki text i değiştirmek için Option Button üzerindeyken sağ tık, Edit Text komutuna tıklayalım.

optionbutton4

3.adım: Bağlantı hücresi oluşturmak için Option Button üzerindeyken sağ tık, Format Control/Denetim Biçimlendir  komutuna tıklayalım.

optionbutton5

optionbutton6
Tek bir tüm option button için oluşturmanız yeterlidir, diğer option buttonlar otomatik olarak ayni hücreye bağlanırlar.

Option Button’larla oluşturulmuş dinamik grafik örneği için tıklayınız.

7.Group Box

microsoft-excel-formdenetimleri-groupbox

Group box form denetimlerini gruplar ve grup dışındaki kontrollerle arasındaki ilişki kurulmasını engeller. En önemli kullanımı ise, birbirleri arasında otomatik olarak bağlantı kuran option button’ları istenilen şekilde birbirinden ayırmaktır. Örneğin:

Birbirinden farklı iki soru grubu oluşturdum ancak option buttonlar otomatik olarak bağlandı ve tek bir seçenek seçebildiğim için iki soruyu ayrı ayrı yanıtlayamıyorm.

grupbox

Şimdi option buttonlardan herhangi bir grubu Group Box içerisine yerleştirelim, böylelikle birbirleri arasındaki bağlantı kaldırılmış iki ayrı option button grubu olacak.

grupbox2


8.Label/Etiket

Metin kutusuyla benzer işlevi görür, içerisine metin yazılır ya da bir hücre referansı verilebilir. Ancak özellik bakımından çok kısıtlı olduğu için (yazı formatı ya da büyüklüğü değiştirilemez) worksheet içerisinde çok kullanılmaz.

microsoft-excel-formdenetimleri

2017-01-06-17_53_35-microsoft-excel-formdenetimleri

Text i değiştirmek için üzerindeyken sağ tık, Edit Text komutuna tıklanır. Başka bir hücredeki değeri yazdırmak için label seçili iken o hücrenin adresi verilir. =A2 gibi.

2017-01-06-17_54_30-microsoft-excel-formdenetimleri2

9.Scroll Bar/Kaydırma Çubuğu

Scroll Bar kaydırma okları sağa/sola ya da yukarı/aşağı doğru ilerledikçe bağlantı hücresindeki değeri bizim belirlediğimiz değer aralıkları boyunca yine bizim belirlediğimiz artış değeriyle değiştirir.

scrollbar

1.adım: Menu, Gelistirici Sekmesine (Developer Tab) gelelim, ve Form denetimlerinden (Form Controls) bir adet Scroll Bar/Kaydırma Çubuğu ekleyelim

scrollbar

2.adım: Scroll Bar ekledikten sonra sağ tık, Format Control/Denetim Biçimlendir komutuna tıklayalım.

scrollbar2
Sağdan sola ya da yukarıdan aşağıya doğur iki şekilde oluşturabiliriz.

scrollbar3

Current Value/Geçerli değer: Scroll bar üzerindeki o an görmek istediğimiz değerdir. En küçük değerden küçük ve en büyük değerden daha büyük olamaz.

Minimum Value/En düşük değer: Scroll bar en sol ya da en yukardayken bağlantı hücresinin alabileceği en küçük değer.

Maximum Value/En yüksek değer: Scroll bar en sağ ya da en aşağıdayken bağlantı hücresinin alabileceği en büyük değer.

Incremental Change/Artış değeri: Kaydırma çubuğuna her tıkladığımızda sayıların artış değeri.

Page Change/Sayfa değişimi: Kaydırma çubuğunda alt ve üst oklar arasında kalan bölgeye her tıkladığınızda o anki değerin artış miktarı.

Cell link/Hücre bağlantısı: Bağlantı hücresi.

Scroll Bar ile oluşturulmuş dinamik tablo örneği için tıklayınız.

Excel dosyasını indirmek için tıklayınız

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s