Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar (User Defined Functions)


Excelde hazır fonksiyonlar yeterli gelmediği zaman ya da sürekli tekrarladığınız bir işlemi artık tekrar tekrar formül çubuğuna yazmak istemediğiniz durumlarda kendi tanımladığınız fonksiyonları kullanabilirsiniz.

    1. Öncelikle boş bir excel sayfası açalım ve visual basic ekranına girelim (kısayol:alt F11)
    2. Bulunduğumuz çalışma kitabi içerisine bir modül ekleyerek kod ekranına geçelim.

1.KDV sonrası fiyatı hesaplayan formül:


Function kdvlifiyat (a As Double ) As double

kdvlifiyat= a + a *0,18

End function

 

Kodu okuyalım:

Function kdvlifiyat: Fonksiyonumuzun adı
(a As Double): Hesaplamada kullanacağımız değişken tipi
As double: Fonksiyonumuzun sonuç olarak döndüreceği değişken tipi
2. Yeni Maaş Hesaplama:
Çalışanların maaşlarına göre  zam sonrası yeni maaşlarını hesaplayan bir fonksiyon yazacağız.
udf3

Function yenimaas(ByVal eskimass As Double) As Double

Select Case eskimass

Case Is >= 200

yenimaas = eskimass * 1.3

Case Is >= 100

yenimaas = eskimass * 1.4

Case Else

yenimaas = eskimass * 1.6

End Select

End Function

 

Kodu okuyalım:

Function yenimaas(ByVal eskimass As Double) As Double ‘bir fonksiyon oluştur adı yenimaas olsun, dışarıdan tipi double olan eskimaas  değerini al ve sonucu double tipiyle döndür.

udf4

udf5

Reklamlar

Select Case Kullanımı


Select Case, belirli şartlar sağlanırsa yapılacak işlemler sağlanmazsa yapılacak işlemleri konsolide şekilde yazmamızı sağlar.

If-Else if fonksiyonunun bir alternatifi olarak kullanılır. If fonksiyonu ile aynı işlevi görür. Ancak yazımı ve kurgusunun If e göre biraz daha basit olduğu söylenebilir.

Örnek olarak öğrencilerin aldıkları puana göre durumlarını iyi orta kötü olarak sınıflandıralım:

If fonksiyonu ile yazımı:


Function durum(puan As Double) As String

If puan >= 80 Then

durum = "iyi"

ElseIf puan >= 40 Then

durum = "orta"

Else: durum = "kötü"

End If

End Function

Şimdi aynı kodu Select Case ile yazalım:

Function durum(puan As Double) As String

Select Case puan

Case Is >= 80

durum = "iyi"

Case Is >= 40

durum = "orta"

Case Else

durum = "kötü"

End Select

End Function

‘Case fonksiyonunda kontrol edeceğimiz değişken select case in yanına yazılır, caseler ile değişkenin değerine göre sonucu döndürür. Burada “case else” aynı “else” gibi işlev görür. Yani yukarıdaki değerler dışında bir değer gelirse “kötü” yazılsın gibi.