VBA InputBox


inputbx

InputBox kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır, bu bilginin tipini string, integer, boolen vb. şekillerde belirleyerek veri girişini kontrol edebileceğimiz gibi variant tipinde tanımlayarak her hangi bir kısıtlama getirmeden kullanıcıya da bırakabiliriz.

inputbox

prompt :Kullanıcıdan istediğimiz bilgi.

[, title] : Inputbox kutusunun başlığı.

[, default] : Inputbox ilk açıldığında kullanıcının bilgi gireceği kısma girilen default veri.

inputbox

örnek 1: Basit bir InputBox örneği:


Sub inptbx()

Dim bilgi As String

bilgi = inputbox("Lutfen adinizi giriniz", "Kayit Kutusu", "Ad Soyad")

MsgBox "Hosgeldin " & bilgi

End Sub

Devamı »

Reklamlar

VBA Msgbox’dan alınan cevaba göre işlem yaptırma


Vba Msgbox ile ilgili temel bilgileri, Msgbox oluşturmayı, syntax kurallarını VBA MsgBox/Mesaj Kutusu konusunda görmüştük. Bu konuda Msgbox’da kullanıcının verdiği cevaplar doğrultusunda çeşitli işlemler nasıl yaptırılır konusu üzerinde duracağız.

Msgbox üzerinde 7 çeşit cevap button’u vardır ve her bir button kendi index değerine sahiptir. Yani yes, no, ok vb gibi cevaplara basıldığında her biri farklı bir integer değeri döndürür, bu değere göre hangi cevaba basıldığını anlayabiliriz.

Değer Basılan Button/Düğme
1 OK Düğmesine basılırsa dönecek değer.
2 Cancel Düğmesine basılırsa dönecek değer.
3 Abort Düğmesine basılırsa dönecek değer.
4 Retry Düğmesine basılırsa dönecek değer.
5 Ignore Düğmesine basılırsa dönecek değer.
6 Yes Düğmesine basılırsa dönecek değer.
7 No Düğmesine basılırsa dönecek değer.

örnek 1:Hangi Düğme’ye (Button) Basıldı?


Sub msj()

Dim mesaj As String

Dim cevap As Integer 

mesaj = "Hangi Dügme'ye (Button) Basildi"

cevap = MsgBox(mesaj, vbYesNoCancel + vbQuestion) 'cevap değeri basılan button'un yukarıdaki tablodaki index değerini döndürecek.

MsgBox cevap 'yeni bir Msgbox üzerinde bu index degerini dolayısıyla basılan button'u görebileceğiz.

End Sub

Devamı »

VBA MsgBox/Mesaj Kutusu


msgbox

Text_String : Kullanıcıya göstereceğimiz mesaj.

[, buttons] : Mesaj Kutusu üzerindeki düğmelerin sekli ve içeriği. Eğer hiç bir değer girilmez ise otomatik olarak ok düğmesi çıkarır.

Button (Düğmeler) Mesaj Kutusunda Gosterilen
1 vbOKOnly OK Düğmesi
2 vbOKCancel OK ve Cancel.
3 vbAbortRetryIgnore Abort, Retry ve Ignore.
4 vbYesNoCancel Yes, No ve Cancel.
5 vbYesNo Yes and No.
6 vbRetryCancel Retry and Cancel.
7 vbCritical Kritik Mesaj ikonu.
8 vbQuestion Soru ikonu.
9 vbExclamation Uyari Mesajı ikonu.
10 vbInformation Bilgi Mesajı ikonu.

[, title] : Mesaj kutusunun başlığı.

Devamı »